ZDALNE NAUCZANIE W KLASACH I – III

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Szkoły Podstawowej im KEN w Zbylitowskiej Górze zawiesza zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III i decyduje o rozpoczęciu nauczania zdalnego od 27 października 2020 r. do 1 listopada 2020r.

 

 Rafał Wnęk

Zbylitowska Góra 26 października 2020 r.