KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

 

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022 r.

 

Ferie zimowe – 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – 23 – 25 maja 2023 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.

 

Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2022 r (poniedziałek), 2 maja 2023 r. (wtorek), 23- 25 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek – dla klas I – VII), 9 czerwca 2023 r. (piątek)

 

Dni wolne od pracy: 1 listopada 2022 r. (wtorek), 11 listopada 2022 r. (piątek), 6 stycznia 2023 r. (piątek), 1 maja 2023 r. (poniedziałek), 3 maja 2023 r. (środa), 8 czerwca 2023 r. (czwartek).

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

Spotkanie inaugurujące rok szkolny (stacjonarne) 1 IX 2022 r. (czwartek) – 9ºº

 

Spotkanie z wychowawcami klas I – VIII (stacjonarne) 14 IX 2022 r. (środa) – 17ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (on-line poprzez platformę TEAMS) 24 XI 2022 r. (czwartek) – 17ºº-18ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (stacjonarne) 21 XII 2022 r. (środa) – 17ºº-18ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (on-line poprzez platformę TEAMS) 15 III 2023 r. (środa) – 17ºº-18ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (stacjonarne) 15 V 2023 r. (poniedziałek) – 17ºº-18ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (on-line poprzez platformę TEAMS) 12 VI 2023 r. (poniedziałek) – 17ºº-18ºº

 

Spotkanie podsumowujące pracę szkoły (stacjonarne) 23 VI 2023 r. (piątek) – 9ºº

 

CZAS TRWANIA LEKCJI   

1.      800 –  845

2.      850 –  935

3.     9 45 –  1030

4.     1035 – 1120 Przerwa obiadowa kl. I- V

5.     1135 – 1220 Przerwa obiadowa kl. VI-VIII

6.     1235 – 1320

7.     1325 – 1410

8.     1415 – 1500