KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

 

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2024 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023 r.

 

Ferie zimowe – 12 – 25 lutego 2024 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – 14 – 16 maja 2024 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.

 

Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 maja 2024 r. (czwartek), 14- 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek – dla klas I – VII), 31 maja 2024 r. (piątek)

 

Dni wolne od pracy: 1 listopada 2023 r. (środa), 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek), 1 maja 2024 r. (środa), 3 maja 2024 r. (piątek), 30 maja 2024 r. (czwartek).

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/24

 

Spotkanie inaugurujące rok szkolny (stacjonarne) – 4 IX 2023 r. (poniedziałek) – 9ºº

Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII (stacjonarne) – 12 IX. 2023 r. (wtorek) – 17ºº

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (on-line poprzez platformę TEAMS) – 18 X 2023 r. (środa) – 17 ºº-18ºº

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (stacjonarne) – 23 XI 2023 r. (czwartek) – 17 ºº-18ºº

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (stacjonarne) – 20 XII 2023 r. (środa) – 17 ºº-18ºº

Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII (stacjonarne) – 30 I 2024 r. (wtorek) – 17ºº

Konsultacje indywidualne klas I- VIII on-line poprzez platformę TEAMS – 13 III 2024 r. (środa) – 17ºº-18ºº

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (stacjonarne) – 9 V 2024 r. (czwartek) – 17ºº-18ºº

Konsultacje indywidualne klas I- VIII on-line poprzez platformę TEAMS – 10 VI 2024 r. (poniedziałek) – 17ºº- 18ºº

Spotkanie podsumowujące pracę szkoły (stacjonarne) – 21 VI 2024 r. (piątek) – 9ºº

 

CZAS TRWANIA LEKCJI   

1.      800 –  845

2.      850 –  935

3.     9 45 –  1030

4.     1035 – 1120 Przerwa obiadowa kl. I- V

5.     1135 – 1220 Przerwa obiadowa kl. VI-VIII

6.     1235 – 1320

7.     1325 – 1410

8.     1415 – 1500