KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21-23 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 21 – 23 kwietnia 2020 r. (dla klas I- VII)
12 czerwca 2020 r.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20

Rodzaj spotkania. Data Godzina
Spotkanie inaugurujące rok szkolny 2 IX 2019 r. (poniedziałek) 8ºº
Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII 10 IX. 2019 r. (wtorek) 17ºº
Konsultacje indywidualne klas I- VIII 22 X 2019 r. (wtorek) 16³º-18ºº
Konsultacje indywidualne rodziców wraz z uczniami klas VI a, VI b,  VII, VIII 20 XI 2019 r. (środa) 16³º-18ºº
Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII 18 XII 2019 r. (środa) 17ºº
Konsultacje indywidualne rodziców
wraz z uczniami klas IV, V
27 II 2020 r. (czwartek) 16³º-18ºº
Konsultacje indywidualne klas I- III, VI- VIII 11 III 2020 r. (czwartek) 16³º-18ºº
Konsultacje indywidualne klas I- VIII 22 IV 2020 r. (środa) 16³º-18ºº
Konsultacje indywidualne klas I- VIII 18 V 2020 r. (poniedziałek) 16³º-18ºº
Spotkanie podsumowujące pracę szkoły 26 VI 2020 r. (piątek) 8ºº

Czas trwania lekcji     

1       8. 00–  8. 45

2       8. 50–  9. 35

3       9. 45–  10.30

4       10 35– 11 20 Przerwa obiadowa kl. I- V

5       11 35– 12 20 Przerwa obiadowa kl. VI-VIII

6       12 35– 13 20

7       13 25 14 10

8       14 15– 15 00