KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

 

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.

 

Ferie zimowe – 17 – 30 stycznia 2022 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022 r.

 

Egzamin ósmoklasisty – 24 – 26 maja 2022 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

 

Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12 listopada 2021 r. (piątek), 7 stycznia 2022 r. (piątek), 2 maja 2022 r. (poniedziałek), 24- 26 maja 2022 r. (dla klas I – VII), 17 czerwca 2022 r. (piątek)

 

Dni wolne od pracy: 1 listopada 2021 r. (poniedziałek), 11 listopada 2021 r. (czwartek), 6 stycznia 2022 r. (czwartek), 3 maja 2022 r. (wtorek), 16 czerwca 2022 r. (czwartek).

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

Spotkanie inaugurujące rok szkolny (stacjonarne) 1 IX 2021 r. (środa) – 8ºº

 

Spotkanie z wychowawcą klasy VII (stacjonarne) 2 IX 2021 r. (czwartek) – 17ºº

 

Spotkanie z wychowawcami klas VI, VIII A, VIII B (stacjonarne) 3 IX 2021 r. (piątek) – 17ºº

 

Spotkanie z wychowawcami klas I A, I B, II, III, IV, V (stacjonarne) 6 IX 2021 r. (poniedziałek) – 17ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (on-line poprzez platformę TEAMS) 21 X 2021 r. (wtorek) – 16³º-18ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII (on-line poprzez platformę TEAMS) 18 XI 2021 r. (czwartek) – 16³º-18ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII on-line poprzez platformę TEAMS 14 XII 2021 r. (wtorek) – 16³º-18ºº

 

Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII (stacjonarne) 7 II 2022 r. (poniedziałek) – 17ºº

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII on-line poprzez platformę TEAMS 16 III 2022 r. (środa) – 17ºº-18ºº

 

Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII (stacjonarne) 26 IV 2022 r. (wtorek) – 17ºº-1730  a następnie konsultacje indywidualne klas I- VIII  (stacjonarne)  – 1730-1830

 

Konsultacje indywidualne klas I- VIII on-line poprzez platformę TEAMS 8 VI 2022 r. (środa) – 17ºº-18ºº

 

Spotkanie podsumowujące pracę szkoły (stacjonarne) 24 VI 2022 r. (piątek) – 8ºº

 

CZAS TRWANIA LEKCJI   

1.      800 –  845

2.      850 –  935

3.     9 45 –  1030

4.     1035 – 1120 Przerwa obiadowa kl. I- V

5.     1135 – 1220 Przerwa obiadowa kl. VI-VIII

6.     1235 – 1320

7.     1325 – 1410

8.     1415 – 1500