KALENDARZ

NA ROK SZKOLNY 2018/19

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 14- 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca- 31 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r.

15-17 kwietnia 2019 r. (dla klas I- VII)

2 maja 2018 r.

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

Lp. Rodzaj spotkania. Data Godzina
1. Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII 17 IX. 2018 r. (poniedziałek) 17ºº
2. Konsultacje indywidualne klas I- VIII 23 X 2018 r. (wtorek) 16³º-18ºº
3. Konsultacje indywidualne rodziców wraz z uczniami klas VI, VII, VIII 21 XI 2018 r. (środa) 16³º-18ºº
4. Spotkanie z wychowawcami klas I- VIII 19 XII 2018 r. (środa) 17ºº
5. Konsultacje indywidualne rodziców wraz z uczniami klas IV, V a, V b 21 II 2019 r. (czwartek) 16³º-18ºº
6. Konsultacje indywidualne klas I- VII 3 IV 2019 r. (środa) 16³º-18ºº
7. Konsultacje indywidualne klas I- VII 20 V 2019 r. (poniedziałek) 16³º-18ºº

  Czas trwania lekcji     

1       8. 00–  8. 45

2       8. 50–  9. 35

3       9. 45–  10.30

4       10 35– 11 20 Przerwa obiadowa kl. I- V

5       11 35– 12 20 Przerwa obiadowa kl. VI-VIII

6       12 35– 13 20

7       13 25 14 10

8       14 15– 15 00