Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze uprzejmie informuje o możliwości zapisu dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/20. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 730– 1530. do 28 marca 2019 r.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze uprzejmie informuje o utworzeniu od 1 września 2019 r. Oddziału Przedszkolnego tzw. „ZERÓWKI” w naszej szkole i możliwości zapisów dzieci.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub w zakładce rekrutacja. Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze.