Rekrutacja

Przyjmowanie wniosków kandydatów na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w dniach: 04. 03. 2024 r. – 27 03. 2024 r.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub w zakładce Rekrutacja – Dokumenty do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze.