Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2022/23

Wnęk Rafał –  wychowanie fizyczne

Bień Olga – język polski

Ks. Biernat Tomasz – religia

Chrapusta Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Ćwik Jerzy – historia, przyroda, biologia, świetlica

Dębosz Arkadiusz – muzyka, WOS, biblioteka

Dołowa-Sajdak Irena – plastyka, biblioteka, zajęcia z wychowawcą

Dzierwa Grzegorz – wychowanie do życia w rodzinie

Grzyb Alicja – edukacja wczesnoszkolna

Kliś Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Kozińska-Tokarz Agnieszka – zajęcia rewalidacyjno –  wychowawcze

Krakowska Agnieszka – matematyka

Kwoka Anna Kinga – j. angielski, zajęcia z wychowawcą

Lasko Bożena – fizyka

Mikrut Andżelika – świetlica

Mizera Agnieszka – j. niemiecki

Niedojadło Dorota – doradztwo zawodowe

Ochał Marcin – edukacja dla bezpieczeństwa

Pałucka Anna – geografia

Papuga Agnieszka – wychowanie fizyczne, świetlica, zajęcia z wychowawcą

Pyznar Urszula – język polski

Rogóż Natalia – matematyka, chemia, zajęcia z wychowawcą

Ryndak Aleksandra – psycholog

Sowa Anna – edukacja wczesnoszkolna

Stefanowicz Piotr – j. angielski

Śliwa Małgorzata – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Trześniowska Monika – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Wierzchowski Andrzej – religia

Witek Małgorzata – świetlica

Wytrwał Jarosław – edukacja informatyczna, informatyka, zajęcia z wychowawcą, technika, świetlica

Zaucha Angelika – pedagog


Wychowawstwa klas

 

Klasa I 

Sowa Anna

sala nr 5

Klasa II A

Kliś Małgorzata

sala nr 2

Klasa II B

Chrapusta Magdalena

sala nr 1

Klasa III

Grzyb Alicja

sala nr 4

Klasa IV

Irena Dołowa-Sajdak

sala nr 23

Klasa V

Papuga Agnieszka sala nr 4 G
Klasa VI Kwoka Kinga Anna  sala nr 5 G

Klasa VII

Rogóż Natalia

sala nr 8 G

Klasa VIII 

Wytrwał Jarosław

sala nr 7 G

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów i ich rodziców w roku szkolnym 2022/23.

Lp.
Nazwisko i imię
Dzień tygodnia
Godzina
Częstotliwość

1.       

Bień Olga

Środa

700– 800

co tydzień

2.       

Ks. Biernat Tomasz

Środa

1415– 1515

co tydzień

3.       

Ćwik Jerzy

Poniedziałek 

1415– 1515

co tydzień

4.       

Dębosz Arkadiusz

Środa

1430– 1530

co tydzień

5.       

Dołowa- Sajdak Irena

Środa

1415– 1515

co tydzień

6.       

Dzierwa Grzegorz

Wtorek

1415– 1515

drugi i czwarty wtorek m- ca

7.       

Grzyb Alicja

Poniedziałek 

1220– 1320

co tydzień

8.       

Chrapusta Magdalena

Środa

1320– 1420

co tydzień

9.       

Krakowska Agnieszka

Wtorek

1415– 1515

co tydzień

10.   

Kliś Małgorzata

Poniedziałek 

1220– 1320

co tydzień

11.   

Kozińska- Tokarz Agnieszka

Poniedziałek 

1130– 1230

drugi i czwarty poniedziałek m- ca

12.   

Kwoka Kinga Anna

Czwartek

700– 800

co tydzień

13.   

Lasko Bożena

Środa

730– 800

co tydzień

14.   

Mikrut Andżelika

Środa

1400– 1500

co tydzień

15.   

Mizera Agnieszka

Wtorek

1515– 1615

drugi i czwarty wtorek m- ca

16.   

Niedojadło Dorota

Poniedziałek 

1600– 1700

drugi i czwarty poniedziałek m- ca

17.   

Ochał Marcin

Środa

1415– 1515

druga i czwarta środa m- ca

18.   

Papuga Agnieszka

Poniedziałek 

1410– 1510

co tydzień

19.   

Pałucka Anna

Czwartek

700– 800

drugi i czwarty czwartek m- ca

20.   

Pyznar Urszula

Czwartek

1320– 1420

drugi i czwarty czwartek m- ca

21.   

Rogóż Natalia

Poniedziałek

700– 800

co tydzień

22.   

Ryndak Aleksandra

Poniedziałek 

1230– 1330

drugi i czwarty poniedziałek m- ca

23.   

Sowa Anna

Poniedziałek

1220– 1320

co tydzień

24.   

Stefanowicz Piotr

Środa

1220– 1320

druga i czwarta środa m- ca

25.   

Śliwa Małgorzata

Środa

1400– 1500

druga i czwarta środa m- ca

26.   

Trześniowska Monika

Piątek

815– 915

drugi i czwarty piątek m- ca

27.   

Wierzchowski Andrzej

Środa

1500– 1600

druga i czwarta środa m- ca

28.   

Witek Małgorzata

Piątek

1400– 1500

drugi i czwarty piątek m- ca

29.   

Wnęk Rafał

Środa

700– 800

co tydzień

30.   

Wytrwał Jarosław

Środa

1440– 15 25

co tydzień

31.   

Zaucha Angelika

Wtorek

1315– 1415

co tydzień