Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2019/20

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Wnęk Rafał wychowanie fizyczne
Bem-Bełzowska
Magdalena
doradztwo zawodowe
ks. Biernat Tomasz religia
Ćwik Jerzy historia, przyroda, biologia
Dębosz Arkadiusz Muzyka, historia, WOS,
biblioteka, świetlica
Dołowa- Sajdak Irena plastyka, biblioteka,
zajęcia z wychowawcą
Grzyb Alicja edukacja wczesnoszkolna
Ilków Dorota język polski
ks. Kaczmarski Józef religia
Kliś Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Konińska-Tokarz
Agnieszka
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
Krakowska Agnieszka matematyka
Kwoka Kinga język angielski
Lasko Bożena fizyka
Matras-Borowska Joanna zajęcia
rewalidacyjno- wychowawcze
Matyja Renata język polski
Mizera Agnieszka język niemiecki
Myszka Anna chemia
Ochał Marcin edukacja dla bezpieczeństwa
Pałucka Anna geografia
Papuga Agnieszka wychowanie fizyczne,
świetlica, zajęcia z wychowawcą
Rybska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Rzepa Anna matematyka,
zajęcia z wychowawcą
Sowa Anna zajęcia z wychowawcą, świetlica
Stefanowicz Piotr język angielski,
zajęcia z wychowawcą
Szwiec Agnieszka wychowanie do życia w rodzinie
Wytrwał Jarosław informatyka, technika,
edukacja informatyczna,
zajęcia z wychowawcą, świetlica
Zaucha Angelika pedagog, logopeda

Wychowawstwa klas

  • Klasa I                 Rybska Barbara          sala nr 5
  • Klasa II                Kliś Małgorzata          sala nr 2
  • Klasa III              Grzyb Alicja               sala nr 4
  • Klasa IV               Rzepa Anna                 sala nr 23
  • Klasa V                Stefanowicz Piotr        sala nr 17
  • Klasa VI a           Papuga Agnieszka       sala nr 4 G
  • Klasa VI b            Sowa Anna                  sala nr 5 G
  • Klasa VII             Wytrwał Jarosław       sala nr 8 G
  • Klasa VIII            Irena Dołowa Sajdak sala nr 7 G