Galeria – Piętro

Korytarz

Pokój nauczycielski

Sala komputerowa

Sala nr 4

Sala nr 5

Sala nr 7

Sala nr 8

Sala nr 9