26 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I – III

Informuję, że w dniu 25 października 2020 r. otrzymałem wiadomość z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, że w naszej szkole  stwierdzono zarażenie wirusem SARS-Cov-2. Osoba ta w ostatnim tygodniu (od 20 do 22 października 2020 r.) miała kontakt z wszystkimi uczniami szkoły. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tarnowie poprosił o przesłanie odpowiednich danych co wykonałem niezwłocznie. Poinformował mnie również, że decyzje związane z funkcjonowaniem szkoły zostaną podjęte 26 października 2020 r (poniedziałek).

 

Mając na względzie istniejącą sytuację, w oczekiwaniu na decyzję Sanepidu dzień 26 października będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III. O decyzjach SANEPIDU dotyczących dalszego funkcjonowania szkoły zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie.

 

Bardzo proszę o obserwację stanu zdrowia swoich dzieci. W razie stwierdzenia niepokojących objawów należy kontaktować się z lekarzem.

 

Jednocześnie zapewniam, że podejmujemy wszelkie środki mające na celu uchronienie państwa dzieci przez możliwością zakażenia się wirusem SARS-Cov-2.

 

Rafał Wnęk

25 października 2020 r.