UKŁON WDZIĘCZNOŚCI

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w naszej szkole. To wychowawcy i nauczyciele naszych rodziców.

Dziękujemy