UCZEŃ KLASY VI LAUREATEM MAŁEJ MATURY

Uczeń klasy VI, Oskar Dobosz, uzyskał tytuł Laureata Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego MAŁA MATURA dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, organizowanego przez V LO w Tarnowie.
Od uczestników konkursu wymagana była wiedza i umiejętności z zakresu treści zawartych w podstawie programowej z przedmiotu język angielski dla szkół podstawowych.
Konkurs odbył się w trzech etapach:

1) w dniu 4 grudnia 2023r. – eliminacje szkolne w szkole macierzystej
2) w dniu 19 stycznia 2024r. – etap I (pisemny) V LO im. Janusza Korczaka w Tarnowie
3) w dniu 2 lutego 2024r. – etap II (ustny) w V LO im. Janusza Korczaka w Tarnowie

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród Laureatom odbyło się 11 kwietnia 2024 roku podczas szkolnej Biesiady Językowej w latach 70-tych w Pałacu Młodzieży – https://v-lo.tarnow.pl/biesiada-jezykowa/

Gratulujemy wielkiego sukcesu i życzymy jeszcze większych!