PROJEKT „KLIMATYCZNA KLASA” W KL. II – REALIZUJEMY I UCZYMY SIĘ ZDALNIE

W niecodziennych warunkach do których zmusiła nas sytuacja, bo w swoich domach uczniowie kl. II nadal realizowali tematy w ramach Ogólnopolskiego Projektu „ Klimatyczna Klasa”. Do tej pory zrealizowaliśmy tematy: „Jak z butelek powstają bluzy polarowe?”, „Jaką role odgrywają drzewa w mieście?”, „Czy samochody ogrzewają miasta?”. W ramach pierwszego tematu uczniowie dowiedzieli się, jak niesegregowanie śmieci wpływa na klimat. Obejrzeli film, który przybliżył im skalę problemu niesegregowania odpadów i ich wpływu na klimat. Dowiedzieli się jak inaczej można wykorzystać odpady (np. z butelek PET robi się bluzy polarowe, pasy bezpieczeństwa; z ram okien plastikowych progi zwalniające, a z makulatury szary papier toaletowy, wytłoczki na jajka itp.). Wcielili się również w rolę artystów i samodzielnie stworzyli własne produkty recyklingowe: skarbonki, wazoniki, karmniki dla ptaków, czy pojemniki na przybory szkolne. Drugi temat przybliżył zagadnienie roli drzew w oczyszczaniu powietrza i tworzeniu klimatu na Ziemi. Uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ na jakość powietrza mają rośliny, że drzewa są żywymi organizmami. Wyjaśnialiśmy, że można tak skomponować zieleń wokół nas, aby skutecznie chroniła przed zanieczyszczeniami i hałasem. Poznali podstawowe procesy fizjologiczne drzew (oddychanie, fotosynteza, transpiracja, podciąganie kapilarne w korzeniach). Tym razem uczniowie wcielili się w architektów krajobrazu i zaprojektowali tereny zielone, wykorzystując właściwości nowo poznanych gatunków. Trzeci temat uczniowie realizowali poprzez liczne eksperymenty i ciekawe doświadczenia przeprowadzone w warunkach domowych. Doświadczenie z użyciem żarówki oraz czarnej( asfalt) i białej ( przestrzeń miejska) kartki miało na celu uświadomić uczniom jak różne rodzaje powierzchni magazynują ciepło. Dowiedzieli się również, w jaki sposób ruch samochodowy oddziałuje na pyły i inne zanieczyszczenia, które występują w mieście. Proste doświadczenie z włożeniem dłoni do torebki foliowej uzmysłowiło uczniom „Jak pył w atmosferze wpływa na temperaturę’. Do realizacji tych zagadnień uczniowie podeszli z wielkim zaangażowaniem, co można zobaczyć na zdjęciach, które przesłali. Oczywiście nieodzowna w realizacji Projektu była pomoc rodziców, którzy pomagali dzieciom wykonywać eksperymenty oraz przesyłać zdjęcia i dokumentację ze zrealizowanych tematów.

Za pomoc i zaangażowanie bardzo dziękujemy!!!

Zapraszamy do galerii zdjęć