PROJEKT EDUKACYJNY „POWSTAŃCY’44 – PAMIĘTAMY!”

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 8 wzięli udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Powstańcy ‘ 44 – pamiętamy!” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Nakle nad Notecią.

Celem projektu było m.in. rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej powstania warszawskiego, budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych młodzieży, ukazanie wpływu wojny na losy powstańców, cywilów i dzieci, zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi, uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie oraz rozwijanie kompetencji kluczowych.

Projekt realizowany był od września 2023 r. podczas lekcji języka polskiego.

Na zajęciach uczniowie poznawali m.in. przebieg powstania warszawskiego, codzienność żołnierzy i cywilów, symbole Polski Walczącej, losy dzieci z Harcerskiej Poczty Polowej. Obejrzeli filmy dokumentalne z czasów powstania oraz wywiady z powstańcami. Zapoznali się z materiałami źródłowymi. Skorzystali także z zasobów online Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnicy projektu analizowali twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Anny Świrszczyńskiej, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego oraz fragmenty „Ziela na kraterze” Melchiora Wańkowicza. Ćwiczyli także redagowanie wybranych form wypowiedzi, a także przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na produkty dla Powstańców Warszawskich, zebrali 300 zł i przelali tą kwotę na rzecz Fundacji ROSA i Fundacji SENSORIA.

Efektem pracy uczniów była gazetka szkolna , ulotki, które były rozdawane kolegom i koleżankom, prezentacja multimedialna, prace pisemne.

Zorganizowane w ramach projektu przedsięwzięcia były dla młodzieży okazją do pogłębienia wiedzy, odbycia niezwykłej podróży w czasie i poznania emocji oraz przeżyć uczestników wydarzeń z 1944 roku. Uczniowie zrozumieli jak ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę i nie wahali się oddać za nią życia.