PODSUMOWANIE AKCJI „WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI”

8 lutego zakończyliśmy akcję ” Wyślij pączka do Afryki”. Spotkała się ona z pozytywnym przyjęciem ze strony uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Przez cztery dni na 2 piętrach wolontariusze sprzedawali przygotowane słodkości. Uczniowie chętnie wspierali działania misjonarzy, okazali wielkie serca dla potrzebujących.

Zebrana kwota została przekazana Fundacji Kapucyni i Misje na dożywianie dzieci, budowę szkół, świetlic oraz studni.

Ogromnie cieszy nas tak duże zaangażowanie naszej wspólnoty szkolnej w przeprowadzane akcje charytatywne. Bardzo dziękujemy!