Podręczniki szkolne

Odbiór podręczników szkolnych i ćwiczeń, będzie możliwy
od 29. 08. 2019 r- 30. 08. 2019 r.
(czwartek, piątek) od godz. 10.00 do 13.00 oraz
02.09.2019 r. od godz. 10.30 do 14.00 w bibliotece szkolnej, oraz w następnych dniach roku szkolnego.