NOWE POMOCE NAUKOWE

Nasza szkoła wzbogaciła się o szereg pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauczania geografii, fizyki, biologii i chemii. Wydatkowana na to została kwota niemal siedemdziesięciu jeden i pół tysiąca złotych. Było to możliwe dzięki realizacji wniosku o wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zakupione pomoce z całą pewnością przyczynią się do uatrakcyjnienia sposobu przekazu wiedzy i zachęcą uczniów do jeszcze głębszego wzbogacania wiedzy.