MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY PAMIĘTA O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Dnia 03.03.2021 młodzież naszej szkoły wzięła udział w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Tadeusza Kryzi organizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej
W tym roku konkurs przeprowadzony został w formie zdalnej. Uczestnicy zobowiązani byli wysłać nagranie mp4 swojego wykonania, co nie zwalniało ich jednak z nauki pamięciowej oraz interpretacji dzieła i kultury słowa.
Z naszej szkoły udział wzięło troje uczniów klasy ósmej: Aleksandra Sikora, Szymon Rybski i Emilia Wrona, wykonując kolejno wiersze: „Wolna Dusza”, „Atom” oraz „ Żołnierze Wyklęci”.

Autor wierszy, Tadeusz Kryzia, urodził się w Woli Radłowskiej, pow. Brzesko. Gdy wybuchła II wojna światowa miał 16 lat.
Trudne przeżycia wojenne, cierpienia ludności, zniszczenia materialne i gorycz zniewolenia, ukształtowały charakter młodego chłopca, wywołując uczucie buntu wobec agresora. Podczas okupacji dobrowolnie zastąpił brata Franciszka i wyjechał na roboty do Niemiec. W 1945 roku, po powrocie do kraju wstąpił do Armii Wyzwoleńczej, późniejszego WiN. Przez krótki czas wraz z bratem działał w grupie Józefa Jachimka. Trzeba było niezwykłego hartu ducha, by w tej sytuacji tułać się nadal po lasach, bunkrach ziemnych, stodołach i kryjówkach.
Po wojnie został aresztowany i skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Tadeusz w tym czasie usiłował wyrazić swoje uczucia poprzez wiersze. Opowiada w nich o swej historii, dzieli się przemyśleniami na temat życia, wartościami, którymi się kierował czy obawami przed tym, co przyniesie przyszłość. Po trzech latach wyszedł na wolność, gdyż objęła go amnestia. Wrócił do domu rodzinnego i ożenił się z Józefą Bogacz, którym urodził im się syn Krzysztof.
Wiersze Tadeusza Kryzi- Żołnierza Wyklętego, to zapis doświadczeń człowieka wplątanego w okrutne tryby historii.

Źródła: http://www.zspwolaradlowska.pl/TADEUSZ%20KRYZIA.pdf