Wyniki konkursu UNDERSTAND 2019

Nasi uczniowie wzięli udział w kolejnej, III już edycji ogólnopolskiego internetowego konkursu języka angielskiego Understand, sprawdzającym umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Najwyższe wyniki osiągnęli:

Klasa V: Norbert Baran                  Klasa VI: Kinga Mydlarz

 Klasa VII: Bartosz Gdowski           Klasa VIII: Aleksandra Kowal

Najlepszy wynik procentowy w szkole osiągnęła Kinga Mydlarz otrzymując dyplom za dobry wynik i bezpłatny udział w kolejnej edycji konkursu. Pozostali uczestnicy uzyskali także dobre wyniki. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

E. Dębska
P.Stefanowicz