WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W piątek 1 października 2021r. odbyły się  w naszej szkole demokratyczne wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Było to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.

Nowy skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Przewodnicząca SU: Julia Lis z kl. 8a

Zastępcy Przewodniczącej SU: Martyna Bęben z kl. 7 i Emilia Grzybowska z kl. 5

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.