PROJEKT LEPSZA SZKOŁA Z MATEMATYKI

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 7 – 8  uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, biorąc biorą udział w programach: „Sesje z plusem” oraz „Próbny egzamin ósmoklasisty”.

Projekt LEPSZA SZKOŁA, który ma na celu badanie efektywności nauczania MATEMATYKI, jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Uczniowie rozwiązują standaryzowane testy („na wejście”, po I semestrze i na końcu roku szkolnego) dające możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu roku nauki matematyki.

Po każdym teście zostają opracowane indywidualizowane raporty, które:

– dają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski,

– pokazują, które typy zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,

– umożliwiają zbadanie dotychczasowych metod pracy.