PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

3, 4 i 5 lutego uczniowie klasy ósmej mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w czasie próbnego egzaminu ósmoklasisty.  Zachowując zasady reżimu sanitarnego uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Został on przygotowany na podstawie zmodyfikowanych przez MEN wymagań egzaminacyjnych.