PODZIĘKOWANIE

Otrzymaliśmy podziękowanie Pana Witolda Misia, prezesa tarnowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich za przygotowanie paczek świątecznych dla Polaków mieszkających na zachodniej Ukrainie.