DRZEWA DLA KLIMATU

W naszej szkole często gości tematyka związana z szeroko rozumianą ekologia. Segregujemy śmieci, sadzimy kwiaty, zbieramy baterie. Przeprowadzamy wiele akcji na rzecz ochrony środowiska w naszej najbliższej okolicy. Uczniowie bardzo chętnie podejmują się tych działań.
Na lekcjach edukacji środowiskowej w klasach I – III wiele uwagi poświęca się ochronie środowiska, poszanowaniu przyrody i segregacji śmieci. Te same zagadnienia poruszane są również w klasach starszych na lekcjach wychowawczych oraz na lekcjach przyrody i techniki. W celu rozbudzenia wśród uczniów zachowań proekologicznych organizowane są prelekcje i konkursy tematyczne. Bierzemy również udział w ogólnopolskich akcjach o tej tematyce.
W ubiegłych latach w ramach działań ekologicznych uczniowie pielęgnowali zieleń wokół szkoły i sadzili kwiaty. W tym roku wraz z rozpoczęciem kalendarzowej wiosny nasi podopieczni z klas I-III wraz z wychowawczyniami, dyrektorem Rafałem Wnękiem  i Piotrem Rybskim wzięli udział w akcji sadzenia drzew. Małe drzewka zostały posadzone na terenie wokół szkoły.
Pragniemy podziękować panu Grzegorzowi Koziołowi Wójtowi Gminy Tarnów oraz sołtysowi Zbylitowskiej Góry panu Piotrowi Rybskiemu, którzy postanowili wesprzeć nasze działania i przekazali sadzonki drzew.  Dzięki temu teren wokół szkoły będzie jeszcze piękniejszy, a za kilka lat  uczniowie będą mogli spędzać letnie przerwy w cieniu pięknych lip.