PRACE PLASTYCZNE NA 100 ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II