KALENDARZ

NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe 30 stycznia- 12 luty 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13- 18 kwietnia 2017 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie 24 czerwca- 31 sierpnia 2017 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowaczych 31 października 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2016 r.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

 

Lp. Rodzaj spotkania. Data Godzina
1. Spotkanie inaugurujące rok szkolny klas I- VI 1 IX. 2016 r.         (czwartek) 8ºº
2. Ogólne spotkanie z rodzicami klas I- VI 15 IX. 2016 r.       (czwartek) 17ºº
3. Konsultacje indywidualne klas I- VI 24 X. 2016 r. . (poniedziałek) 16³º-18ºº
4. Konsultacje indywidualne (klasa VI z uczniami) 24 XI 2016 r.        (czwartek) 17ºº18ºº
5. Konsultacje indywidualne klas I- VI 16 XII 2016 r.            (piątek) 16³º-18ºº
6. Spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze 27. I. 2017 r.             (piątek) 17ºº
7. Konsultacje indywidualne klas I- VI 28 III 2017 r.           (wtorek) 16³º-18ºº
8. Konsultacje indywidualne (klasa V z uczniami) 5 IV 2016 r.         (środa) 17ºº18ºº
9.
10. Konsultacje indywidualne klas I- VI 23 V 2017 r.          (wtorek) 16³º-18ºº
11. Spotkanie podsumowujące pracę szkoły 23 VI 2016 r.         (piątek) 10ºº

 

  Czas trwania lekcji     

1          8. 00–  8. 45

2          8. 50–  9. 35

3          9. 45–  10.30

4          10 35– 11 20 Przerwa obiadowa

5          11 35– 12 20

6          12 35– 13 20

7          13 25 14 10

8          14 15– 15 00