KALENDARZ

NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 12 – 24 luty 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marzec – 03 kwiecień 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Wakacje 25 czerwca- 31 sierpnia 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowaczych  2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18

 

Lp. Rodzaj spotkania. Data Godzina
1. Spotkanie inaugurujące rok szkolny klas I- VII 4 IX 2017 r. (poniedziałek) 8ºº
2. Ogólne spotkanie z rodzicami klas I- VII 14 IX. 2017 r. (czwartek) 17ºº
3. Konsultacje indywidualne klas I- VII 24 X 2017 r. (wtorek) 16³º-18ºº
4. Konsultacje indywidualne tylko dla

uczniów klas VI, VII z rodzicami

22 XI 2016 r. (środa) 16³º-18ºº
5. Konsultacje indywidualne klas I- VII 19 XII 2016 r. (wtorek) 16³º-18ºº
6. Spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze 31. I. 2017 r. (środa) 17ºº
7. Konsultacje indywidualne tylko dla

uczniów klasy V z rodzicami

8 III 2017 r. (czwartek) 16³º-18ºº
8. Konsultacje indywidualne klas I- VII 27 III 2018 r. (wtorek) 16³º-18ºº
9. Konsultacje indywidualne klas I- VII 25 IV 2018 r. (środa) 16³º-18ºº
10. Konsultacje indywidualne klas I- VII 29 V 2018 r. (wtorek) 16³º-18ºº
11. Spotkanie podsumowujące pracę szkoły 22 VI 2018 r. (piątek) 8ºº

 

  Czas trwania lekcji     

1          8. 00–  8. 45

2          8. 50–  9. 35

3          9. 45–  10.30

4          10 35– 11 20 Przerwa obiadowa

5          11 35– 12 20

6          12 35– 13 20

7          13 25 14 10

8          14 15– 15 00