ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE OD 12 MARCA

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów informujemy, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone – zajęcia zostają zawieszone.

12 i 13 marca (czwartek i piątek) w szkole będą się odbywać wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. W tym czasie nie będzie ani zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zajęć lekcyjnych), ani zajęć opiekuńczych (świetlica szkolna będzie nieczynna).

Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem e-dziennika.