ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Informujemy, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie ul. Krzyska 17A, od października/listopada 2021 roku rozpocznie pracę grup socjoterapeutycznych w przedziale wiekowym od klasy IV do klasy VI.

Zajęcia będą prowadzone na terenie Poradni, a ich celem jest poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży w grupie rówieśniczej, wzmocnienie poczucia własnej wartości, poszerzenie samoświadomości oraz nabywanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczestników.

Kwalifikacja do grup socjoterapeutycznych będzie się odbywała w oparciu o przeprowadzone wcześniej rozpoznanie trudności i potencjału dziecka.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty znajdującej się pod zamieszczonym poniżej linkiem

http://www.pppptarnow.pl/2021/10/04/zajecia-socjoterapeutyczne/