WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ORZEŁ MATEMATYCZNY”

W tym roku szkolnym Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” odbył się 10 listopada online. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 23 uczniów.

Zgodnie z regulaminem konkursu online przyznane zostały następujące tytuły oraz dyplomy:
– za miejsca od I do III – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagroda;
– za miejsca od IV do VIII – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu;
– pozostałym uczestnikom bez względu na uzyskany wynik przyznany został imienny dyplom uznania.

Tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Orzeł Matematyczny” uzyskali:

Maksymilian Kaczak z kl. 6 – IV miejsce w kraju

Tomasz Wrona z kl. 5 – V miejsce w kraju

Xawier Piska z kl. 4 – VII miejsce w kraju

Aleksandra Gomółka z kl. 5 – VII miejsce w kraju

Mateusz Kaczak z kl. 8 – VII miejsce w kraju

Szymon Rybski z kl. 8 – VII miejsce w kraju

Krystian Matyjasik z kl. 7a – VIII miejsce w kraju

 

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!