WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze ponownie uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty.
Średnia uzyskanych punktów wynosi:
język polski- 63%,
matematyka 61%,
język angielski 84%.

GRATULUJEMY!

Nasza szkoła rokrocznie uzyskuje także wybitne osiągnięcia w konkursach, które przekładają się na bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty i klasyfikują naszą szkołę na bardzo wysokim poziomie.

Poniżej zamieszczamy wykresy pokazujące wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Nasza szkoła oznaczona jest literą A.