WIOSNA Z KSIĄŻKĄ

30 maja w naszej szkole odbył się konkurs „Wiosna z książką”. Kolejna odsłona tej cyklicznej imprezy zgromadziła drużyny z pięciu szkół z terenu gminy Tarnów. Uczestniczyli w niej uczniowie ze szkół podstawowych w Jodłówce-Wałkach, Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Tarnowcu i Zbylitowskiej Górze. Celem konkursu było zachęcenie młodych ludzi do czytania książek oraz zapoznawania się z ciekawą i wartościową literaturą.

W tym roku hasło „Wiosny z książką” brzmiało „Miłość niejedno ma imię”. Uczestnicy konkursu zapoznawali się z książkami, których tematyka dotyczyła miłości – rodzicielskiej, miłości do ojczyzny ale także zamiłowań i pasji.

Konkurs składał się z szeregu konkurencji w dwóch kategoriach. Indywidualnie uczestnicy rywalizowali o tytuł najlepszego czwarto-, piąto-, szósto- i siódmoklasisty. W kategorii zespołowej, rozwiązując wspólnie różne zadania, ubiegali się o miano Najlepszej Drużyny. Zadania konkursowe były różnorodne między innymi test, krzyżówka, praca plastyczna, tematyczne puzzle. Uczestnicy musieli także skojarzyć i odpowiednio dopasować ilustracje związane z postaciami i treścią czytanych książek. Pracując z mapą świata odszukać miejsca, gdzie toczyła się ich akcja. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą rozwiązując obszerny test, którego pytania nawiązywały do lektur konkursowych. Swoje umiejętności plastyczne uczniowie wykorzystali wykonując pracę plastyczną z wiązaną z postacią Fridy Kahlo.

Z zadaniami najlepiej poradzili sobie: Nikodem Turaj ze szkoły w Jodłówce Wałkach, który został najlepszym czwartoklasistą, Barbara Nawrocka ze szkoły w Koszycach Wielkich została najlepszą piątoklasistką. Tytuł najlepszej szóstoklasistki zdobyła Julia Boruch ze szkoły podstawowej w Jodłówce-Wałkach a wśród uczniów klas VII najlepszy okazał się Filip Ciepka ze szkoły w Tarnowcu.

W kategorii drużyn zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe a zwycięscy otrzymali także medale i książki. Nagrody te wręczone zostały przez Zastępcę Wójta Gminy Tarnów Pana Sławomira Wojtasika oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze Rafała Wnęka.

ZAPRASZAMY DO GALERII KLIK