WIOSNA Z KSIĄŻKĄ 2024

Rekordowa liczba, bo aż dziewięć zespołów uczestniczyło w tegorocznej edycji konkursu czytelniczego Wiosna z książką organizowanego przez bibliotekę szkolną. Czteroosobowe zespoły reprezentowały szkoły podstawowe z Błonia, Jodłówki-Wałek, Koszyc Wielkich, Łękawki, Poręby Radlnej, Tarnowca, Woli Rzędzińskiej nr 1, Zbylitowskiej Góry i Zgłobic.

W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmiało „Dzieci i ryby głosu nie mają”. Jego tematyka dotyczyła rodziny, relacji wewnątrzrodzinnych, wzajemnych stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy rówieśnikami.

Tradycyjnie, konkursowe zmagania rozpoczęły się od testu ze znajomości lektur, który uczestnicy rozwiązywali indywidualnie. Wśród uczniów klas IV z tym zadaniem najlepiej poradził siebie Jakub Łabędź ze szkoły podstawowej w Łękawce. Wśród piątoklasistów pierwsze miejsce ex aequo zdobyli Kaja Latawska ze szkoły podstawowej z Błonia oraz Michał Sowiński ze Zgłobic. Reprezentantka szkoły podstawowej w Koszycach Wielkich wygrała rywalizację wśród uczniów klas szóstych, a najlepszą siódmoklasistką okazała się Jagoda Rejkowicz z Tarnowca.

W drugiej części konkursu członkowie drużyn pracowali wspólnie rozwiązując przygotowane przez organizatorów zadania związane z treścią książek. Uczestnicy między innymi dopasowywali grafiki do tytułów opowiadań, rozwiązywali krzyżówkę, a także odpowiednio dopasowywali portrety do imion i nazwisk oraz dziedzin, w których wyróżnili się członkowie rodzin zasłużonych dla polskiej kultury i sztuki.

Zupełnie odmienny charakter miała ostatnia konkurencja, która wymagała od uczestników ręczności i opanowania. Polegała bowiem na jak najszybszym wyłowieniu za pomocą wędki plastikowych ryb pływających w basenie.

Rywalizacja pomiędzy drużynami była bardzo wyrównana, bowiem różnice pomiędzy poszczególnymi zespołami były minimalne, a o wygranej zdecydowała dopiero dogrywka. Zwyciężyli w niej reprezentanci szkoły podstawowej w Zgłobicach i tym samym wygrali konkurs w kategorii drużyn.

Wszyscy uczestnicy otrzymali książki z okolicznościowymi wkładkami, a zwycięzcy także medale, dyplomy i statuetki. Podziękowania otrzymały także opiekunki przygotowujące uczestników konkursu. Nagrody te wręczone zostały przez Pana Sławomira Wojtasika Zastępcę Wójta Gminy Tarnów oraz Rafała Wnęka dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, które tworzyli Pani Jolanta Markowicz z Gminnej Biblioteki Publicznej, fila w Zgłobicach oraz Pan Daniel Beściak Dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.

Więcej zdjęć w galerii KLIK