Warsztaty dla nauczycieli techniki.

W piątek 4XI nasza szkoła gościła nauczycieli techniki z 4 powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.  Okazją do tej niezwykłej wizyty było oficjalne otwarcie Szkolnej Pracowni Technicznej, która powstała dzięki rządowemu programowi „Laboratoria Przyszłości”. Nauczyciele szkół podstawowych spotkali się w naszej, nowej pracowni technicznej aby zobaczyć jak została ona zorganizowana i wyposażona oraz uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych. Nauczyciele mieli możliwość pracy różnymi narzędziami i z różnymi grupami materiałów w oparciu o wykonawstwo projektu technicznego, wielomateriałowego pod nazwą „ Przybornik”.  Warsztaty miały na celu pokazać jak praktycznie realizować podstawę programową przedmiotu Technika, w środowisku technicznym ucznia. Szkolenie prowadził autor podstawy programowej Pan Witold Jakubek.

Oficjalnego otwarcia pracowni dokonał Dyrektor Szkoły Podstawowej im KEN w Zbylitowskiej Górze Pan Rafał Wnęk i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku Pan Tomasz Gurgul.

Warsztaty przygotował i współprowadził doradca metodyczny przedmiotu technika Pan Jarosław Wytrwał.