UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „LEPSZA SZKOŁA”

W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym  „Lepsza szkoła” organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Projekt ten realizowany był z matematyki w klasach 7- 8.
Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość:
– badania kompetencji uczniów, analizy ich osiągnięć,
– stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki,
– porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce
– zaplanowania pracy na cały rok szkolny.
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w Sesjach z Plusem oraz Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty.
Sesje z Plusem to testy przeprowadzane trzy razy w roku szkolnym, (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego), co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całego zespołu klasowego i pojedynczych uczniów.
Próbny Egzamin Ósmoklasisty pozwala ocenić wiedzę i umiejętności uczniów na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem.
Posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego nauczyciele mają możliwość badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz analizowania ich osiągnięć. Indywidualizowane raporty: pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich, pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności oraz umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy.