Uczniowie kl.I na warsztatach taneczno-ruchowych

Taneczna opowieść to warsztaty ruchowe w których uczestniczyli uczniowie kl.I w MCK w Tarnowie-Mościcach. Celem ich było wyrażanie emocji, ukazanie własnego „ ja”. Taniec i ruch jest przestrzenią naturalnie rozwijającą możliwości psychomotoryczne dzieci. Na program zajęć składały się zabawy i gry rytmiczne, taneczne, samodzielnie i w kole, improwizacja i relaksacja. Dzięki tym zajęciom dzieci nauczyły się rozumienia innych i nawiązywania kontaktu w grupie.

                   wychowawczyni kl.I