Tropimy ślady wiosny- projekt edukacyjny w kl.I

W ramach projektu „ Tropimy ślady wiosny” uczniowie pracowali w grupach zadaniowych, dzieląc się zgromadzona wiedzą w klasie z innymi uczniami. Założyli wiosenną hodowlę roślin cebulkowych. Pod hasłem „ W marcu jak w garncu’ obserwowali pogodę i prowadzili kalendarz pogody. Uczestniczyli w konkursie plastycznym „ Wiosenne kwiaty” oraz wykonywali pod kierunkiem nauczyciela wiele wiosennych prac plastycznych. Odbyli zajęcia w terenie obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną. Dzieci w ramach projektu przygotowały oryginalne potrawy z nowalijek. Uczestniczyły również w konkursie recytatorskim o tematyce wiosennej. Podsumowaniem projektu były zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogli obejrzeć przygotowaną przez dzieci inscenizację o wiośnie przeplataną wiosennymi piosenkami. Miłą niespodzianka dla rodziców były przygotowane przez dzieci muchomorki i myszki z nowalijek. Projekt pomógł dzieciom poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą.

                wychowawczyni kl.I