SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zamieszczane są zestawy zadań powtórkowych, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Kolejne zestawy publikowane są o godzinie 9.00 a o godzinie 15.00 ukazują się rozwiązania.

Zachęcamy ósmoklasistów do skorzystania z tej formy powtórzenia wiadomości.

Linki do stron:

CKE https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

OKE Kraków http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274