SZKOLNY KONKURS „REKLAMA MATEMATYKI” DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

Do 13 lutego 2020 r. czekamy na reklamy zachęcające do uczenia się matematyki.

Forma reklamy jest dowolna. Może to być pięknie zapisane hasło reklamowe, wierszyk, rymowanka zachęcająca do nauki matematyki, plakat, krótka scenka czy jeszcze inna forma.

Mile widziane są też inne oryginalne formy reklamy.

Podpisane prace (indywidualne, dwuosobowe lub trzyosobowe) należy dostarczyć do nauczycieli matematyki: Anny Rzepy lub Agnieszki Krakowskiej.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na korytarzu szkolnym, a ich autorzy otrzymają bieżące oceny celujące z matematyki (na nowy półrocze). Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa oraz nagrodę niespodziankę.