„Szkoła pamięta”

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zainicjował akcję„Szkoła pamięta”. Celem akcji jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.W naszej szkole od wielu lat, przynajmniej od 50, bo taki okres pamiętam, zawsze dbano o pamięć o pomordowanych w czasie II wojny światowej. Miejsce straceń w Buczynie, w którym to rozstrzeliwano od roku 1939 do 1945 patriotów zaangażowanych w walkę o wolną Polskę oraz zamordowano kobiety i dzieci z getta tarnowskiego, zawsze było pielęgnowane przez uczniów naszej szkoły. Od 30 lat przywracana jest też pamięć o mieszkańcach naszej miejscowości którzy z bronią w ręku walczyli o Niepodległą.25 września klasa VII udała się nasz cmentarz parafialny, gdzie oddaliśmy hołd, zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy modlitwę za dusze Ś.P. Napoleona Żaby – powstańca listopadowego i jego wnuka gen. Romana Żabę –uczestnika walk o granice Odrodzonej Rzeczpospolitej.Na cmentarzu odbyła się też krótka lekcji historii, podczas której przypomniano zasługi tu spoczywających bohaterów.

Jerzy Ćwik