Sprzątanie świata przez kl. IV

Uczniowie klasy IV, wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czyste środowisko.  Kolejny już raz aktywnie włączyli się do Akcji Sprzątania Świata. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. W ramach akcji ” SPRZĄTANIE ŚWIATA” klasa IV wybrała się w teren. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.