ROBOTY W KLASIE IA

Uczniowie klasy IA podczas zajęć kształtują postawę świadomego konsumenta oraz umiejętności efektywnego gospodarowania odpadami. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych. Prace były bardzo oryginalne, pomysłowe, z wykorzystaniem różnorodnych odpadów / pudełek, butelek, kapsli/ uzupełnionych materiałami plastycznymi. Widać było duże zaangażowanie w każdą pracę oraz kreatywność w wybranych środkach wyrazu. Każde dziecko stworzyło swojego wyspecjalizowanego robota. Prace prezentowały się imponująco.