PROJEKT “UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY – SIEĆ SZKOLNYCH KLUBÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Od października ruszył w naszej szkole projekt pn. “Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości”, który skierowany jest do starszych klas szkoły podstawowej i do szkół ponadpodstawowych. Celem tego projektu jest pogłębienie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów. W szkole utworzony został Szkolny Klub Innowacji i Przedsiębiorczości, którego członkowie realizują projekt z wykorzystaniem metodologii Design Thinking. Spotkania mają formę zajęć pozalekcyjnych. Nad całością czuwa opiekun Klubu. Efektem końcowym będzie opracowanie prototypu, który dotyczył będzie zmian społecznych w najbliższym otoczeniu. Uczniowie biorący udział w projekcie wezmą również udział w evencie edukacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs na najlepszy projekt zrealizowany przez Szkolny Klub Innowacji i Przedsiębiorczości przy wykorzystaniu metody Design Thinking. Na wszystkich uczestników projektu czekają pamiątkowe dyplomy, zaświadczenie o udziale w projekcie oraz upominki.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.