PROJEKT „MIESZKAŃCY ŁĄKI” W KL.IA

Uczniowie klasy Ia prawie miesiąc pracowali metodą projektu , którego tematem była łąka i jej mieszkańcy. Zbierali i gromadzili materiały dotyczące mieszkańców łąki. W grupach tworzyli plakaty dotyczące życia roślin i zwierząt na łące. Oglądali filmy przyrodnicze, rozwiązywali  zagadki, krzyżówki, rebusy. Wyposażeni w przyrządy do obserwacji wybrali się na łąkę, aby obserwować  panujące tam życie . Zbierali rośliny , które rosną na łące. Zgromadzone materiały przyrodnicze wykorzystali do stworzenia zielnika. Wykonali również prace plastyczne „Kolorowa łąka”. Cykl zajęć pozwolił dzieciom bliżej poznać rośliny, owady, ich życie i zwyczaje z nieco innej perspektywy. Uczniowie poszerzyli wiedzę przyrodniczą, odkryli swoje możliwości twórcze, rozwijali umiejętność współpracy z kolegami.