W listopadzie w ramach projektu „Każde Dziecko Jest Zdolne” rozpoczęły się zajęcia „Chcę, mogę, potrafię”. Ósemka uczniów z naszej szkoły po wielotygodniowej diagnozie zakwalifikowała się do interdyscyplinarnych warsztatów realizowanych na terenie szkoły w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Ramowy program zajęć dla uczniów II etapu edukacyjnego obejmuje:

– budowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron i poczucia własnej wartości
– rozwijanie kompetencji społecznych
– rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
– rozwijanie umiejętności uczenia się
– kształtowanie postawy przedsiębiorczej

Powyższe zagadnienia realizowane są w czasie 32 godzin i pięciu modułów:

I. Ja w świecie
II. Ja i inni
III. Mam wiele pomysłów
IV. Umiem się uczyć
V. Planuję swoją przyszłość

Zapraszamy do filmowej fotorelacji z dotychczasowych spotkań: https://tiny.pl/9d7km