Projekt „Fasolka” w kl.II

Uczniowie kl. II  pracowali metodą projektu realizując temat związany z  rozwojem rośliny na przykładzie fasolki. Projekt edukacyjny to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych przedmiotów.  Zadaniem każdej grupy było zasadzenie roślinki w doniczce. Następnie uczniowie mieli ją pielęgnować i prowadzić obserwacje. Swoje spostrzeżenia każda grupa zapisywała w dzienniczku obserwacji. Podsumowaniem projektu była prezentacja i omówienie wykonanych zadań przez wszystkie grupy. Były to niezwykle wartościowe zajęcia uczące  wzajemnej współpracy przy realizacji powierzonych zadań.