Projekt edukacyjny „Szukamy wiosny”- kl. II

Projekt był realizowany w marcu. Miał na celu uwrażliwienie uczniów na piękno budzącej się do życia przyrody,przybliżenie im tradycji i zwyczajów związanych z nadejściem wiosny, rozbudzenie ich aktywności poznawczej i umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł. Zadaniem dzieci, po obejrzeniu prezentacji multimedialnych  było wykonanie prac plastycznych przedstawiających oznaki wiosny- ptaki i kwiaty . Przed wyjściem do lasu dzieci przygotowały obrazkowy regulamin zachowania się w lesie. W czasie spaceru obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną i szukaliśmy zwiastunów.  Dzieci wykonały  gazetkę tematyczną, uczyły się śpiewać piosenki o tematyce wiosennej. Założyliśmy też w klasie hodowlę kwiatów i ziół, dbaliśmy o to aby nasze rośliny miały odpowiednie warunki. Odbyło się wiele pogadanek i rozmów na temat zwyczajów  związanych z powitaniem wiosny. Poszukiwaliśmy wiedzy  w różnych źródłach, w książkach , internacie i na podstawie własnych obserwacji. Podsumowaniem naszego projektu był konkurs recytatorski „Wiosna w poezji” dla kl. I-III. W pięknych strojach wszyscy wyglądali wspaniale. Otrzymaliśmy wiele dyplomów i nagród.