PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W czwartek 17-tego czerwca dziewiętnaścioro uczniów z klas 7a oraz 7b zmierzyło się z tegorocznym, dostosowanym do wymagań arkuszem próbnego egzaminu ósmoklasisty Oxford University Press z języka angielskiego.

Tym samym udowodnili, jak ważne jest przygotowywanie się do tego pierwszego państwowego egzaminu już w latach poprzedzających klasę ósmą.
Well done!