PODRĘCZNIKI

1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, uczniowie otrzymają użyczone im podręczniki na rok szkolny 2021-2022.