Dzieci z klasy I włączyły się po raz pierwszy w akcję „ Sprzątania Świata”. Tego dnia uczniowie wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły. Wszystkie pierwszaki pracowały solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

Małgorzata Kliś

sprz (1)

sprz (4)

sprz (7)

sprz (8)