Wiersz Pierwiosnek Adama Mickiewicza i obraz Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki to tylko dwa przykłady dzieł polskiego romantyzmu, których znajomością musieli się wykazać uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polskim Romantyzmie. Konkurs ten został zorganizowany przez bibliotekę szkolną w związku ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu. Obecna edycja organizowanego od lat w naszej szkole konkursu była szczególne wymagająca dla jego uczestników. Obejmowała bowiem zagadnienia z literatury, sztuk plastycznych i muzyki epoki romantyzmu tak obfitującej w postacie mające szczególne miejsce w polskiej kulturze. Przygotowując się do konkursu uczniowie poznali biografie i twórczość polskich poetów, pisarzy, malarzy i muzyków XIX w.

8 grudnia 5 trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły podstawowe w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej 1 oraz Zbylitowskiej Górze przystąpiło do rywalizacji o tytuł Najlepszej Drużyny. Uczestnicy zmierzyli się z wieloma zadaniami. Rozwiązywali test wiedzy, układali ilustracje tak, aby przedstawiały treść ballady Pani Twardowska Adama Mickiewicza, dopasowywali teksty i ilustracje do nazwisk twórców, rozwiązywali krzyżówkę, rozpoznawali prezentowane utwory muzyczne oraz obrazy. Ostatnim zadaniem było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wiersz Pierwiosnek Adama Mickiewicza.

Początkowe napięcie widoczne wśród uczestników konkursu szybko ustąpiło i rozwiązywanie kolejnych zadań stawało się zabawą i wyzwaniem dla pomysłowości i umiejętności operowania posiadaną wiedzą. Mimo, że niektóre z zadań nie były proste, jednak nie stanowiły one dla uczestników konkursu przeszkody nie do pokonania a ich różnorodność dała możliwość pokazania wszystkich swoich talentów.

Przebieg konkursu oraz rezultaty pracy jego uczestników oceniało jury: Pani Jolanta Markowicz – bibliotekarz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów w Zgłobicach, Pani Irena Dołowa Sajdak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze oraz Pan Daniel Beściak – Dyrektor COSiP Gminy Tarnów.

W zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród przez panów Daniela Beściaka oraz Rafała Wnęka – dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze. Opiekunki drużyn uczestniczących w konkursie otrzymały dyplomy z podziękowaniem za ich przygotowanie. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni książkami – Zemstą Aleksandra Fredry i pamiątkowymi medalami. Zwycięzcy konkursu otrzymali ponadto statuetkę dla Najlepszej Drużyny a także upominki ufundowane przez Panią Poseł Annę Pieczarkę i Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

Więcej zdjęć w galerii KLIK