OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zbylitowska Góra 18 września 2020 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze oświadcza, iż do dnia 18 września 2020 r. nie otrzymał żadnej informacji o zachorowaniu na COVID19 któregokolwiek z uczniów szkoły. Nauczyciel, który zachorował na COVID 19 był obecny w naszej szkole tylko 7 września 2020 r. nie wykazując żadnych objawów chorobowych, które wystąpiły dopiero końcem tygodnia. SANEPID potwierdził zachorowanie tego nauczyciela 16 września 2020 r., jednak nie zalecił zmiany organizacji kształcenia w szkole polecając jednocześnie powiadomić o tym fakcie rodziców uczniów którzy mieli lekcje z tym nauczycielem.

W szkole obowiązuje „Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii” opracowany wspólnie z Radą Rodziców nakładający na uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły obostrzenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby.

Jednocześnie zapewniam iż dokładamy wszelkich starań by każdy kto przebywa na terenie szkoły czuł się w niej bezpiecznie.

 

Rafał Wnęk