ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Świadectwa szkolne będą do odebrania w dniu 26 czerwca 2020 r. wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Istnieje możliwość indywidualnego odbioru świadectwa w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2020 r. w godz. od 800 do 1400.

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.:

Wejście od ulicy Św. Floriana

Godzina 8.00 klasa V – uczniowie do numeru 10 w dzienniku – sala 17 parter przewiązka

Godzina 8.30 klasa V – uczniowie od numeru 11 w dzienniku – sala 17 parter przewiązka

Godzina 9.00 klasa IV – uczniowie do numeru 9 w dzienniku – sala 26 parter

Godzina 9.30 klasa IV – uczniowie od numeru 10 w dzienniku – sala 26 parter

Godzina 10.00 klasa III – uczniowie do numeru 9 w dzienniku – sala 4 parter

Godzina 10.30 klasa III – uczniowie od numeru 10 w dzienniku – sala 4 parter

Godzina 11.00 klasa II – uczniowie do numeru 7 w dzienniku – sala 2 parter

Godzina 11.30 klasa II – uczniowie od numeru 8 w dzienniku – sala 2 parter

Godzina 12.00 klasa I – uczniowie do numeru 7 w dzienniku – sala 5 parter

Godzina 12.30 klasa I – uczniowie od numeru 8 w dzienniku – sala 5 parter

 

Wejście od ulicy Zbylitowskich

Godzina 8.00 klasa VII – uczniowie do numeru 13 w dzienniku – sala 8 na piętrze

Godzina 8.30 klasa VII – uczniowie od numeru 14 w dzienniku  – sala 8 na piętrze

Godzina 9.00 klasa VI a – uczniowie do numeru 8 w dzienniku – sala 4 na piętrze

Godzina 930 klasa VI a – uczniowie od numeru 9 w dzienniku – sala 4 na piętrze

Godzina 10.00 klasa VI b – uczniowie do numeru 8 w dzienniku – sala 5 na piętrze

Godzina 10.30 klasa VI b – uczniowie od numeru 9 w dzienniku – sala 5 na piętrze

Godzina 11.00 klasa VIII wszyscy uczniowie – sala nr 7 na piętrze

 

Po wejściu do szkoły uczniowie bezpośrednio udają się do wyznaczonej sali.

Wchodząc do klasy uczniowie zajmują miejsca wskazane przez wychowawcę.

Świadectwa szkolne złożone będą w klasach na przygotowanych, ponumerowanych stolikach.

W związku z zakończeniem roku szkolnego dziękczynna Msza Święta zostanie odprawiona w piątek 26 czerwca 2020 r. o godz. 1800 w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego obowiązujące podczas odbioru świadectw:

 • Uczniowie przychodzą do szkoły tylko na wyznaczone godziny i po odebraniu świadectwa opuszczają szkołę.
 • Osoby czekające na wejście do szkoły, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Wszystkie osoby wchodząc do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce przy pomocy płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu.
 • Wszystkie osoby wchodząc do budynku szkoły, muszą mieć założoną osłonę nosa i ust. Osłona z nosa i ust może być ściągnięta dopiero po zajęciu miejsca w ławce i zakładana przy opuszczaniu miejsca przy stoliku.
 • Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, mogą być to tylko osoby zdrowe).
 • Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W czasie pobytu w szkole wszyscy mają obowiązek zachować bezpieczny dystans od innych osób.
 • Uczeń, który przychodzi po odbiór świadectwa musi być zdrowy – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo składa pisemne Oświadczenie wg poniższego wzoru:

 

 

Zbylitowska Góra, ..…czerwca 2020 r.

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, rodzic dziecka: …………….…………………………………………… (imię i nazwisko dziecka )

w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/20 w Szkole Podstawowej
im. KEN w Zbylitowskiej Górze oświadczam, że:

 • temperatura ciała mojego dziecka nie wskazuje na stan gorączkowy;
 • dziecko nie ma kataru, nie ma kaszlu, ma dobre samopoczucie;
 • członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem nie przebywają w kwarantannie domowej;
 • członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem nie przebywają w izolacji.

 

…………………………………………………

czytelny podpis składającego oświadczenie