„NIE PAL PRZY MNIE , PROSZĘ”

Zakończyliśmy cykl zajęć programu edukacji antytytoniowej zaproponowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podsumowaniem całorocznej akcji w klasach I-III było spotkanie ze Studentami PWSZ w Tarnowie, wydział Pielęgniarstwa. Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję , a Pani Dorocie Rybskiej za stałą współpracę.

                                                                  Uczniowie klas I, II, III