„MISIE RATOWNISIE” – PODSUMOWANIE AKCJI

Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców nasza szkoła zebrała ogromną ilość misiów, które zostaną przekazane dzieciom poszkodowanym w wypadkach,

katastrofach czy innych zdarzeniach wymagających udziału służb ratunkowych. Wynik -192 – pluszowych przyjaciół 🙂 Dziękujemy!!!